The extended present

Tre kunstnere forholder sig på hver deres måde til
tiden som vilkår og forudsætning: Tiden som bundet
til et sted i rummet, tiden som forudsætning for, at
noget sker, tiden som den afslutning, der venter,
tiden som en menneskelig konstruktion, der skifter
betydning efter, hvordan vi vælger at betragte den.
”The Extended Present” er et begreb hentet fra
fysikken, som beskriver hvordan det, vi opfatter som
”nu”, er et relativt begreb. Samtidig kan det tolkes
som en form for udvidet nærvær, hvor ting eller
personer er tilstede i erindringen, selv om de ikke er
fysisk til stede.
På udstillingen sættes forskellige måder at betragte
tiden på i spil, ligesom kunstnerne arbejder i
forskellige medier, herunder grafik, tekst, objekter og
video.
Udstillere Camilla Brok, Berit Dröse og Maj-Britt Boa